UNESCO Kürsülu Hakkinda​

11 Şubat 2019’da, Madrid Özerk Üniversitesinin UNESCO Sosyal Adalet Eğitim Kürsüsü, Birleşmiş Milletler  ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) arasında yapılan bir anlaşma ile kuruldu.

Varlığı iki unsurla açıklanmaktadır. Birincisi, dünyadaki adaletsizlik ve zulmün ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük mülteci krizini yaşanmaktadır, zengin ve fakir arasındaki uçurum gittikçe artmaktadır, aşırı yoksulluk hala birçok ülkede var olmaktadır ve milyonlarca insan 21. yüzyılda hala açlık çekmektedir, cinsiyet şiddeti, homofobi, ırkçılık, aporofobi ve yabancı düşmanlığı, işçi sömürüsü (çocuklara karşı bile) ve insan ticareti hala devam etmektedir. Biyolojik çeşitliliğin yıkımı durdurulamaz bir şekilde ilerlemektedir ve iklim değişikliği, gerekli önlemleri almaksızın ilerleyen bir gerçektir.

İkincisi, eğitimin bu durumu değiştirmeye katkıda bulunabileceği inancıyla, eğer Nelson Mandela’nın da dediği gibi, “eğitim dünyayı değiştirmek için en güçlü silahtır”, eğitimi daha adil, eşitlikçi ve kapsamlı bir topluma kavuşturmak için değiştirmek gereklidir.

Madrid Özerk Üniversitesinin UNESCO Sosyal Adalet Eğitimi Kürsüsü nihai hedefi, Sosyal Adalet Eğitimi konusunda araştırma, yenilik, geliştirme, eğitim, yayım ve dokümantasyon entegre sistemi sayesinde; Madrid Özerk Üniversitesinden, İspanya, Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’deki diğer kurumlardan, uluslararası alanda tanınmış uluslararası araştırmacılar, araştırma ve öğretim personelleri arasındaki iş birliği sayesinde, daha adil toplumlara dönüşümü teşvik etmektir.

Kürsünün amaçları şunlardır:

  • Sosyal Adalet Eğitimi alanındaki bilgileri ilerletmek ve sonuçları yaygın bir şekilde yaymak için diğer ortaklarla birlikte disiplinler arası araştırmalar yapmak; Toplumsal Adalet Eğitiminin genel olarak toplum için önemi konusunda farkındalık yaratmak; ve halk eğitim politikası gündemine dahil edilmesini savunmaktır.
  • Sosyal Adalet Eğitimi ile ilgili müfredat materyalleri geliştirmek (lisansüstü program, e-öğrenme ve kısa kurslar) ve farklı eğitim düzeylerindeki öğrencileri, akademisyenleri, uzmanları ve öğretmenleri ve yaygın bağlamlardan eğitimcileri eğitmektir.
  • Örgün ve yaygın eğitim ortamlarında, Sosyal Adalet Eğitimi alanında yenilikçi faaliyetleri teşvik etmektir. 
  • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde işbirliğine dayalı çalışmaların ve bilgi ve iyi deneyim paylaşımlarını teşvik etmek, özellikle araştırma ağlarının ve Uluslararası Sosyal Adalet Eğitimi Dokümantasyon Merkezi, bir internet sayfası, yayınlar ve uluslararası kongreler oluşturulması aracılığıyla, ilgili program ve faaliyetlerde UNESCO ve mevcut UNESCO Kürsüleriyle yakın iş birliği kurmaktır.

Kürsü, bu hedeflere gerçekleştirmek için dört alanda düzenlenmiştir:

  • Araştırma. Kürsünün temellerinden biri, diğer UNESCO kürsüleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile iş birliği içinde Eğitim ve Sosyal Adalet konusu üzerinde kaliteli disiplinler arası çalışma ve araştırmaların performansıdır. 
  • Yenilik ve gelişme. Kürsü, Sosyal Adalet için örgün ve yaygın eğitimdeki eylemleri geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. Bunlar arasında, Sosyal Adalet içim Eğitim konusunda farklı öğretim materyallerinin geliştirilmesi, ayrıca Sosyal Adalet ve Eğitimde iyi uygulamaların belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi için bir çalışmanın gerçekleştirilmesi bulunmaktadır.
  • Eğitim. Sosyal Adalet Eğitimi konusunda eğitim; kursların, çalıştayların ve çeşitli eğitim faaliyetlerinin hazırlanmasıyla öğrencileri ve uzmanları eğitmeye yönelik hem birebir hem sistem destekli eğitimle ilerlemesidir.
  • Bilgi Akışı. Sosyal Adalet Eğitimi ve Kürsünün yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi yayılımıdır. Bu şekilde, farklı kalıcı eylemlerin yanı sıra belirli eylemler de geliştirir. Bunlardan ilki, Uluslararası Sosyal Adalet Eğitim Dergisinin yayınlanmasıdır ve Madrid Özerk Üniversitesinin Eğitim Kütüphanesinin katkılarıyla, Uluslararası Sosyal Adalet Eğitim Dokümantasyon Merkezinin düzenlenmesidir.
 •  

Kürsünün temel unsuru iş birlikçi ve ağ çalışmasıdır. Böylece, diğerleri arasında, Uluslararası Sosyal Adalet Eğitimi Araştırma Ağına katılımını vurgulamaktadır. 

Bu nedenle, UNESCO Sosyal Adalet Eğitim Kürsüsü, yenilikçi ve katılımcı bir alan olarak tanımlanmaktadır. Burada, toplumsal dönüşüme bağlı, çok disiplinli araştırma ve öğretim ekibinin çalışmaları Sosyal Adalet Eğitimiyle bir araya gelmektedir.