Sobre la Càtedra​

L’11 de febrer de 2019 es crea la Càtedra UNESCO en Educació per a la Justícia Social de la Universitat Autònoma de Madrid mitjançant un acord entre l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) i la Universitat Autònoma de Madrid. 

La seva existència es justifica a través de dos elements clau. En primer lloc, per la greu situació d’injustícia i opressió a tot el món. Estem vivint la major crisi de refugiats des de la Segona Guerra Mundial, la bretxa entre les persones que més i que menys tenen augmenta, continua existint la pobresa extrema en molts països i milions de persones continuen passant fam en ple segle XXI, es manté la violència de gènere, homofòbia, el racisme, la aporofobia i xenofòbia, persisteix l’explotació laboral –fins i tot infantil–, i el tràfic de persones. La destrucció de la biodiversitat avança imparable i el canvi climàtic és ja un fet sense que es prenguin mesures per a revertir-ho.

 

I, en segon terme, pel convenciment que l’educació pot contribuir a modificar aquesta situació. Si -com deia Nelson Mandela- “l’Educació és l’arma més poderosa per a transformar el món”, transformem l’educació per a aconseguir una societat més justa, equitativa i inclusiva.

 

La Càtedra UNESCO en Educació per a la Justícia Social de la Universitat Autònoma de Madrid té com a finalitat impulsar la transformació cap a societats més justes a través de la promoció d’un sistema integrat de recerca, innovació i desenvolupament, formació, i difusió i documentació sobre Educació per a la Justícia Social, mitjançant la col·laboració entre investigadors i investigadores d’alt nivell reconeguts internacionalment i personal investigador i docent de la Universitat i d’altres institucions d’Espanya i altres llocs d’Europa, Àfrica, Amèrica Llatina i el Carib.

 

Els objectius de la Càtedra són:

  • Emprendre, conjuntament amb altres socis, recerca interdisciplinària per a avançar en el coneixement en el àmbit de l’Educació per a la Justícia Social i difondre àmpliament els resultats; conscienciar sobre la importància d’una Educació per a la Justícia Social per a la societat en general; i advocar per la seva inclusió en l’agenda de polítiques públiques d’educació;
    
  • Desenvolupar materials curriculars sobre Educació per a la Justícia Social (programa de postgrau, cursos e-learning i cursos breus) i formar a estudiants, acadèmics/as, especialistes i professors de diferents nivells d’educació, així com a educadors de contextos no formals;

  • Promoure accions d’innovació en Educació per a la Justícia Social en entorns d’educació formals i no formals;

  • Fomentar el treball col·laboratiu i l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques a nivell local, nacional i internacional, especialment a través de la creació de xarxes de recerca i d’un Centre Internacional de Documentació sobre Educació per a Justícia social, una pàgina web, publicacions i congressos internacionals; 
 
  • Cooperar estretament amb l’ UNESCO i les Càtedres de la UNESCO existents en els programes i activitats pertinents.
 

Per a aconseguir aquests objectius, la Càtedra s’organitza en quatre Àrees:

 


  • Recerca. Una de les bases de la Càtedra és la realització d’estudis i recerques interdisciplinàries de qualitat, en col·laboració amb altres Càtedres UNESCO, universitats i centres de recerca, sobre Educació i Justícia Social. 
  • Innovació i Desenvolupament. La Càtedra organitza diverses activitats encaminades a millorar les accions en educació formal i no formal per a la Justícia Social. Entre elles destaca l’elaboració diferents materials didàctics sobre Educació per a la Justícia Social, així com la realització d’un estudi per a la identificació i sistematització de bones pràctiques en Educació en i des de la Justícia Social.
  • Formació en Educació per a la Justícia Social, a través de l’organització de cursos, tallers i diverses activitats formatives per a estudiants docents i especialistes en educació per a la justícia social tant de manera presencial com on-line.
  • Difusió i Divulgació tant de coneixements sobre Educació per a la Justícia Social com de les pròpies activitats que la Càtedra realitza. D’aquesta forma, es pretén dur a terme diferents accions de caràcter permanent, així com puntuals. Entre les primeres, destaca l’edició de la Revista Internacional d’Educació per a la Justícia Social, així com l’organització del Centre Internacional de Documentació en Educació per a la Justícia Social en col·laboració amb la biblioteca d’Educació de la Universitat Autònoma de Madrid.
 

Un element essencial de la Càtedra és el treball col·laboratiu i en xarxa. Així, entre altres, destaca la seva participació en la Xarxa Internacional de Recerca sobre Educació per a la Justícia Social.

En definitiva, la Càtedra UNESCO en Educació per a la Justícia Social es defineix com un espai innovador i participatiu on conflueix el treball d’un equip investigador i docent multidisciplinari compromès amb la transformació social a través d’una Educació per a la Justícia Social.