Já está disponível “Guía práctica para el Diseño e Intervención en Programas de Aprendizaje-Servicio en Actividad Física y Deporte”

Marisa Santos-Pastor, Pedro J. Ruiz-Montero, Óscar Chiva-Bartoll e Fernando Mártinez-Muñoz publicaram recentemente o “Guia Prático para o Desenho e Intervenção em Programas de Aprendizagem em Serviço na Atividade Física e Esporte”.